Kiristysmomentti ja esijännitysvoima

Näillä sivuilla on taulukkoja joistakin tavallisesti esiintyvistä kiristysolosuhteista ja tietoa esimerkiksi käsittelemättömien öljyttyjen teräsruuviliitosten kiristysmomentista ja vahattujen ruostumattomien ruuviliitosten kiristysmomentista.

Oikean esijännitysvoiman saavuttamiseen käytetään momenttiavainta tai momenttisäädöllä varustettua ruuvin-/mutterinväännintä.
Momenttihajonta enintään ±5 %. Muissa kitkaoloissa tai muiden ruuvi- tai mutterityyppien osalta arvot on laskettava uudelleen. Tapauksissa, joissa ruuviliitokselle asetetaan tiukkoja vaatimuksia ja joissa esimerkiksi vahingoittunut ruuviliitos voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia laitevikoja, on suoritettava esijännitys, ja esijännitystiedot on määritettävä menetelmäkokeella.
Lisätietoja ruuviliitosten kiristysmomentista, esijännitysvoimasta ja menetelmäkokeesta saa teknisestä tukipalvelustamme.