Mekaaniset ominaisuudet

Oikean kiinnitystarvikkeen valinnan kannalta on ratkaisevaa tuntea kiinnitystarvikkeiden mekaaniset ominaisuudet, kuten lujuus ja liitokseen kohdistuvat voimat.
Perusvaatimuksena on, että kiinnitystarvikkeeseen sen eliniän aikana normaalisti kohdistuvat kuormitukset eivät aiheuta rikkoutumista tai merkittäviä muodonmuutoksia.
Kuormien luonne sekä kiinnitystarvikkeen materiaaliominaisuudet voivat yhdessä rakenteen ja ympäristön vaikutusten kanssa edistää erilaisten vaurioiden syntymistä. Jotta kohteeseen pystytään valitsemaan sellainen kiinnitystarvike, jonka mekaaniset ominaisuudet varmistavat riittävän turvamarginaalin, on tunnettava ehdot, jotka voivat vaikuttaa mahdolliseen vaurioitumismekanismiin.
Varmistamme testauslaboratoriossamme, että kiinnitystarvikkeidemme mekaaniset ominaisuudet, kuten murtolujuus, kovuus ja iskusitkeys, vastaavat viranomaisten ja asiakkaidemme vaatimuksia.
Seuraavan linkin kautta voit tarkastella erityyppisten kiinnitystarvikkeiden mekaanisia ominaisuuksia.
- Ruuvit ja vaarnaruuvit (EN-ISO 898-1:2013)