NEO-LIS

LIS-nostoelin on CE-merkitty nostopää, jolla on suuri kapasiteetti. Nostopää soveltuu hyvin raskaisiin nostoihin ja ennalta valmistettujen betonielementtien nostamiseen. Kulutusta kestävä ja luotettava nostoelin, joka on tasaväkinen vaihtoehto NEO-nostoelimelle.

Nostokytkimen turvakerroin on 5:1.Turvallisuustekijät 3:1 ja 4:1 koskevat ankkuria purkamisen ja asennuksen aikana.